Privacybeleid

Bescherming van persoonlijke gegevens

Verzamelde gegevens
De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn als volgt:
- account openen: bij het aanmaken van het gebruikersaccount, hun naam; Voornaam ; e-mailadres; postadres;
- verbinding: wanneer de gebruiker verbinding maakt met de website, registreert hij met name zijn naam, voornaam, verbindingsgegevens, gebruiksgegevens, locatie en betalingsgegevens;
- profiel: het gebruik van bij de diensten die op de website worden aangeboden, kunt u een profiel invullen, waarin mogelijk een adres en een telefoonnummer zijn opgenomen;< br data-mce-fragment="1 "> - betaling: als onderdeel van de betaling voor de producten en diensten die op de website worden aangeboden, worden financiële gegevens vastgelegd met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de gebruiker;
- communicatie: wanneer de website wordt gebruikt om met andere leden te communiceren, gegevens over de communicatie van de gebruiker kunnen tijdelijk worden bewaard;
- cookies: er worden cookies gebruikt in het kader van het gebruik van de site. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

Gebruik van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens verzameld van gebruikers zijn bedoeld om de diensten van de website te leveren, de verbetering ervan en het onderhouden van een veilige omgeving. Concreet zijn de toepassingen als volgt:
- toegang tot en gebruik van de website door de gebruiker;
- beheer van de werking en optimalisatie van de website;
- organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten;
- verificatie, identificatie en authenticatie van gegevens verzonden door de gebruiker;< br data -mce-fragment="1">- de gebruiker de mogelijkheid bieden om te communiceren met andere gebruikers van de website;
- implementatie van gebruikersondersteuning ;
- personalisatie van diensten bij het weergeven van advertenties op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, gebaseerd op hun voorkeuren;
- preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;
- beheer van mogelijke geschillen met gebruikers;
- commerciële en advertentie-informatie verzenden, gebaseerd op gebruikersvoorkeuren.

Persoonlijke gegevens delen met derden
Persoonlijke gegevens kunnen gedeeld met externe bedrijven, in de volgende gevallen:
- wanneer de gebruiker gebruik maakt van de betalingsdiensten, staat de website voor de implementatie van deze diensten in contact met externe bank- en financiële bedrijven waarmee hij contracten heeft gesloten;
- wanneer de gebruiker publiceert, in de gratis commentaargebieden van de website , informatie toegankelijk voor het publiek;
- wanneer de gebruiker de website van een derde partij toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw gegevens;
< span data-mce-fragment="1">- wanneer de website gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. span data-mce-fragment="1">
- als de wet dit vereist, kan de website gegevens verzenden gegevens om te reageren op claims tegen de website en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures;
- als de website betrokken is bij een fusie, overname, overdracht van activa of curateleprocedure, kan het nodig zijn om alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonlijke gegevens, over te dragen of te delen. In dit geval worden gebruikers geïnformeerd voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij.

Beveiliging en privacy

De website implementeert organisatorische, technische en softwaremaatregelen en fysieke aspecten van digitale beveiliging om persoonlijke gegevens tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig veilige omgeving is en dat de website de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.< br data-mce-fragment = "1">
Implementatie van gebruikersrechten

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, beschikken gebruikers over de volgende rechten, die zij kunnen uitoefenen door hun verzoek in te dienen op het volgende adres: info@goussets-beguin.fr < br data-mce-fragment="1">· het recht van toegang: zij kunnen hun recht van toegang uitoefenen om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die hen betreffen. In dit geval kan de website, voordat dit recht wordt geïmplementeerd, om bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.
· het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens die door de website worden bewaard onjuist zijn, kunnen zij verzoeken dat de informatie wordt bijgewerkt.· span data-mce-fragment="1">
· het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen de verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
· het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen de website vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de aannames voorzien door de AVG.
· het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen het vrijgeven van hun gegevens verwerkt in overeenstemming met de hypothesen voorzien door de AVG.
· het recht op portabiliteit: zij kunnen verzoeken dat de website de aan hen verstrekte persoonlijke gegevens overhandigt, zodat deze naar een nieuwe website kunnen worden verzonden.
Evolutie van deze clausule
De website behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze clausule met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Als er een wijziging wordt aangebracht aan deze clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, verbindt de website zich ertoe de nieuwe versie op haar site te publiceren. De website zal gebruikers ook per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging, minimaal 14 dagen vóór de ingangsdatum. Als de gebruiker het niet eens is met de voorwaarden van de nieuwe formulering van de clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft hij de mogelijkheid om zijn account te verwijderen.

FAQ

Use this text to share information about your product or shipping policies.

Our customer support is available Monday to Friday: 8am-8:30pm.Average answer time: 24h