Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van LUMINADEUS LLC

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (CGV) zijn van toepassing op alle verkopen door LUMINADEUS LLC, een bedrijf geregistreerd in de Verenigde Staten, aan klanten gevestigd in Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg, Andorra, België, maar ook internationaal.

2. Bestellingen

Bestellingen kunnen worden geplaatst op de LUMINADEUS LLC-website. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, de erkenning ervan perfecte kennis te hebben en afstand te doen van het recht zich te beroepen op de eigen aankoop- of andere voorwaarden.

3. Producten en diensten

De essentiële kenmerken van de producten en diensten worden op onze website gepresenteerd. De klant is verplicht zichzelf te informeren voordat hij een bestelling plaatst.

4. Prijzen

De prijzen van producten en diensten worden aangegeven in Amerikaanse dollars en zijn geldig op het moment van de bestelling. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd. Prijzen kunnen variëren afhankelijk van het land waar geleverd wordt vanwege belastingen en douanekosten.

5. Betaling

Betaling dient te geschieden bij bestelling. Betalingen kunnen worden gedaan met een creditcard of op een andere manier aangegeven op de site. Transacties worden omgerekend naar Amerikaanse dollars tegen de geldende wisselkoers.

6. Levering

Levering van producten is mogelijk naar Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg, Andorra en België, maar ook naar andere landen. De bezorgkosten en -tijden variëren afhankelijk van de bestemming en de gekozen bezorgmethode.

7. Douanerechten

Voor leveringen buiten de Verenigde Staten kunnen douanerechten of andere lokale belastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de jurisdictie van LUMINADEUS LLC. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn hun verantwoordelijkheid.

8. Herroepingsrecht

Klanten gevestigd in de Europese Unie profiteren van een herroepingsrecht in overeenstemming met de huidige wetgeving. Dit recht moet worden uitgeoefend binnen de wettelijke termijn vanaf ontvangst van het product.

9. Garanties en aansprakelijkheid

LUMINADEUS LLC verbindt zich ertoe de wettelijke garanties te respecteren die van kracht zijn in de landen van levering. LUMINADEUS LLC kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van een land waar de producten worden geleverd.

10. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden is onderworpen aan het Amerikaanse recht. In geval van een geschil zal eerst naar een minnelijke schikking worden gezocht, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

FAQ

Use this text to share information about your product or shipping policies.

Our customer support is available Monday to Friday: 8am-8:30pm.Average answer time: 24h